Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

Wydanie warunków technicznych

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych

Do wniosku należy dołączyć:

• kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego,

pełnomocnictwo w przypadku występowania przez pełnomocnika,

odpis właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców),

służebność gruntowa w przypadku przechodzenia instalacji przez nieruchomość do której nie posiada się tytułu prawnego.

Termin wydania wynosi 21 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku, a w przypadkach szczególnych może ulec wydłużeniu do 45 dni.

 

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI  PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

Zgodnie ze zmianą ustawy Prawo Budowlane z dnia 13.02.2020 roku, Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu od dnia 21.09.2020 roku nie wydaje informacji wodociągowo-kanalizacyjnych, wnioski prosimy kierować do Gminy Dobrcz.

 

(GOTOWE WNIOSKI ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE DOKUMENTY DO POBRANIA)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-02
Data publikacji:2017-03-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Kurzawski
Liczba odwiedzin:3325