Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

RODO wnioski

31 października 2019

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO -  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Zakład Usług Komunalnych  w Dobrczu, 86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

 iod_zukdobrcz@kiodo.com.pl

lub pisemnie na adres:

Zakład Usług Komunalnych  w Dobrczu, 86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :

-wydania warunków technicznych na przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej

-wydania warunków technicznych na przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

-wydania protokołu odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

 1. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wydania w.w. dokumentów.
 2. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu wydania dokumentów oraz w następstwie podpisania umowy- w czasie jej trwania i przez okres 6 lat od jej zakończenia.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy zgłosić ten fakt na piśmie do Kierownika ZUK
   w Dobrczu .
  4. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

                                                             i.      zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

                                                             ii.      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ODO.

RODO umowa

31 października 2019

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. b, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod_zukdobrcz@kiodo.com.pl

lub pisemnie na adres:

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy:

-na dostarczanie wody/ odbiór ścieków

 1. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat po okresie jej obowiązywania. .
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

                                                             i.      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

                                                             ii.      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-31
Data publikacji:2019-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Kurzawski
Liczba odwiedzin:4395